INFO

OUDE METALEN en NON-FERRO

Wat aanvaarden we niet ?

Hoe aanbieden ?

CONTAINERDIENST

Algemene informatie

Zowel bedrijven als particulieren kunnen bij ons terecht voor het inleveren van oude metalen en non-ferro.

Uw geleverde materialen worden op onze site gewogen en u ontvangt de dagprijs van het desbetreffende materiaal.

Er wordt uiteraard direct met u afgerekend.

We betalen ijzer uit vanaf 60kg, indien u minder heeft, mag u dat gratis achterlaten.

Oude metalen en non-ferro

Onder non-ferro vallen volgende materialen

 

- Rood- en geel koper

- Brons

- Kabels

- Zink

- Aluminium

- Lood

- Inox (RVS)

- Batterijen

 

Oude metalen: al wat ofwel uit ijzer ofwel uit staal bestaat.

wat aanvaarden we niet ??

- Geen recupel goederen (AEEA) zoals diepvriezers en ijskasten.

- Stalen kabels langer dan 1 meter.

- Olie-,benzine of mazouttanks zonder reinigings attest.

- Blikjes. Deze kunnen wel gratis op onze site afgeleverd worden.

- Autowrakken

- Geen elektrische toestellen, ook als ze ontmanteld zijn.

HOE aanbieden ??

U rijdt op onze geijkte weegbrug, stapt uit en biedt u op onze bureel aan.

Gelieve ook uw identiteitskaart mee te brengen

Deze hebben we nodig om uw levering contant te mogen betalen.

Indien we uw levering mogen storten is de afgifte van uw identiteitskaart niet nodig

ContainERdienst

Bij grote hoeveelheden kunnen we uiteraard een container plaatsen.

Deze is gratis vanaf minstens 4 ton oude metalen of 2 ton non-ferro.

Bij kleinere hoeveelheden, gelieve contact met onze bureel op te nemen.

ALGEMENE INFORMATIE

ALGEMENE INFORMATIE